українська російська англійська

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ

16.10.2018 | 17:37

1.                 Заявка учасника, кінопроект якого включений до переліку фільмів патріотичного спрямування, на виробництво та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка, для здійснення процедури закупівлі за державні кошти (за підписом керівника/фізичної особи-підприємця) з додатками:

-                    інформація про наявність досвіду роботи в галузі - подається фільмографія продюсера та/або інших працівників галузі, які мають необхідні знання та досвід (на власному бланку, за наявності);

-                    інформація про раніше отриману державну підтримку на виробництво фільмів (за наявності, на власному бланку);

-                    проект Договору про виробництво (створення) та розповсюдження фільму патріотичного спрямування, надання державної фінансової підтримки, підписаний керівником підприємства/фізичною особою-підприємцем, який є стороною договору;

-                    орієнтовний кошторис витрат на виробництво (створення) фільму патріотичного спрямування (з постатейною деталізацією витрат) та виробничо-економічні показники на виробництво фільму, затверджений керівником підприємства/фізичною особою-підприємцем та підписаний головним бухгалтером (за наявності);

-                    гарантія забезпечення здійснення фінансування виробництва фільму з інших джерел (для кінопроектів, які частково фінансуються з власних чи залучених коштів);

-                    копія Статуту, засвідчена підписом керівника підприємства/фізичної особи-підприємця та печаткою (за наявності);

-                    копія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків керівника підприємства/фізичної особи-підприємця та головного бухгалтера (за наявності), рішень про призначення керівника та головного бухгалтера підприємства, засвідчені підписом керівника підприємства/фізичної особи-підприємця та печаткою (за наявності);

-                    перелік осіб, які мають повноваження підписувати документи, що подаються для отримання державної фінансової підтримки, а також зразки їх підписів, засвідчені підписом керівника підприємства/фізичної особи-підприємця та печаткою (за наявності);

-                    копія рішення засновника/засновників підприємства про надання керівнику підприємства права підписання договорів на суму, більшу від 500 тисяч гривень, засвідчена підписом керівника підприємства та печаткою (за наявності);

-                    копія рішення Держкіно про внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів, засвідчена підписом керівника підприємства/фізичної особи-підприємця та печаткою (за наявності);

-                    копія попереднього договору з одним із загальнонаціональних українських телеканалів про публічне сповіщення кінопроекту (для кінопроектів, орієнтованих для показу на телеканалах) або з одним із дистриб’юторів (для кінопроектів, орієнтованих для показу у кінотеатрах), засвідчена підписом керівника підприємства/фізичної особи -підприємця та печаткою (за наявності);

-                    довідка з Державної податкової інспекції за місцем реєстрації про відсутність податкової заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

-                    довідка про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати (подається на власному бланку (за наявності) за підписом керівника підприємства/фізичної особи-підприємця та бухгалтера (за наявності), завірена печаткою (за наявності);

-                    аудиторський висновок про фінансовий стан учасника та достовірність фінансової звітності та розрахунку суми чистих активів на останню дату балансу;

-                    копія свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (сценарій), рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, засвідчені підписом керівника підприємства/фізичної особи-підприємця та печаткою (за наявності), або документи, що підтверджують подання заяви про реєстрацію авторського права на твір або заяви про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір;

-                    копія договору, що підтверджує наявність авторських прав на сценарій, засвідчена підписом керівника підприємства/фізичної особи-підприємця та печаткою (за наявності);

-                    довідка про відсутність судимості керівника підприємства/ фізичної особи-підприємця (дійсна 45 календарних днів з моменту її складення);

-                    інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (складена на службову (посадову) особу учасника публічних закупівель);

-                    інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником публічних закупівель не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (на власному бланку, за наявності);

-                    копія антикорупційної програми та наказу про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми (якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень), засвідчені підписом керівника підприємства/фізичної особи-підприємця та печаткою (за наявності).

2.                 Інформація про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям:

1)                 наявність обладнання та матеріально-технічної бази - довідка на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) в довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи учасника/фізичної особи-підприємця про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для постачання товару (виконання робіт, надання послуг), що є предметом закупівлі (Зразок №1).

У якості документального підтвердження наявності власного обладнання та матеріально-технічної бази учасник надає довідку (виписку) за рахунками обліку основних засобів, або інший підтверджуючий документ.

У разі відсутності власного обладнання та матеріально – технічної бази та/або використання їх на договірних умовах та/або отримання необхідних для постачання товару (виконання робіт, надання послуг) робіт чи послуги від інших фізичних/юридичних осіб, про це зазначається у довідці із наданням документів, що підтверджують право користування обладнанням та матеріально-технічною базою або наданням завірених учасником копій договорів/попередніх договорів, на підставі яких учасник користується/користуватиметься обладнанням чи матеріально – технічною базою та/або отримує необхідні для постачання товару (виконання робіт, надання послуг) робіт чи послуги від інших фізичних/юридичних осіб.

2)                 наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід - довідка на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) в довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи учасника/фізичної особи-підприємця про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (Зразок 2).

У якості документального підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації учасник надає підтверджуючі документи (копії наказів про прийняття на роботу, трудових договорів, договорів цивільно-правового характеру, та ін.).

 

Документи:

Заявка учасника
Зразок довідки про наявність працівників
Зразок довідки про обладнання
версія для друку

Відео

Fair Play. Free Sentsov.

Фотогалерея

Флешмоб "Музейні таємниці"
Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна)
©  Міністерство культури України